inici contacte     catalàcastellanoenglish
Zona privada
Curriculum llengües
Percentatge d'anglès segons nivell

EDUCACIÓ INFANTIL

P3/P4/p5

-100% immersió anglès

P5 Es comença la lectoescriptura en castellà i català.EDUCACIÓ PRIMÀRIA

-50%anglès
-25%castellà
-25%català


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

-50%anglès
-25%castellà
-25%català


Titulació Universitat de Cambridge

(Part dels exàmens oficials de Cambridge per als nostres candidats es realitzen al Princess Margaret)

Acreditació Cambridge 1
Acreditació Cambridge 2

B1 (PET) Preliminary English Test

L'alumne pot comprendre els punts principals en un nivell d'idioma estàndard clar, sobre temàtica que li sigui familiar (treball, escola, temps lliure, etc…)
Pot tractar amb la majoria de situacions que poden sorgir tot viatjant en una àrea on es parla l'idioma.
Pot produir textos simples relacionats amb temes familiars o d'interès personal.
Pot descriure experiències i esdeveniments, somnis, esperances, ambicions, raonar i donar explicacions sobre les seves opinions i plans.

B2 (FCE) First Certificate in English

L'alumne pot comprendre les idees principals d'un text complex sobre temes abstractes i concrets, incloent argumentacions tècniques en el seu camp d'especialització (adults).
Pot interactuar amb nadius de l'idioma amb un grau d'espontaneïtat i fluïdesa sense dificultats ni necessitat d'esforç per a la comprensió per cap de les parts.
Pot produir textos clars i detallats sobre una àmplia varietat de temes i explicar un punt de vista d'un tema concret considerant avantatges i desavantatges de varies opcions.


C1 (CAE) Certificate in Advanced English

L'alumne pot comprendre una varietat àmplia de textos complexes i llargs i reconèixer el significat implícit del llenguatge. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense necessitat de pensar amb antelació les expressions necessàries. Pot utilitzar el llenguatge de forma flexible i efectiva amb propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexes, controlant els patrons d'organització, connectors i recursos de cohesió.

C2 (CPE) Certificate of Proficiency in English

L'alumne pot comprendre amb facilitat pràcticament tot el que llegeix o escolta.
Pot resumir informació de diferents fonts parlades i escrites, reconstruint argumentacions i explicacions de forma coherent. Pot expressar-se de forma espontània, molt fluida i precisa, tot diferenciant matisos de significat i fins i tot en situacions complexes.


© 2017 Princess Margaret School Avís Legal Condicions d'ús Contacte Blog Flickr Youtube Slideshare Twitter Colegio Trilingue Barcelona
Passeig de la Font d'en Fargas 15-17, (08032) Barcelona. Telf: +34 934 290 313+34 934 208 166 colegio@princessmargaret.org Diseño Web Barcelona