inici contacte     catal脿castellanoenglish
Zona privada
Objectius
1. CREAR UN CLIMA DE CONVIV脠NCIA.

Creiem en l'escola com una continu茂tat de l'entorn familiar i per aix貌 intentem crear un clima de confian莽a, toler脿ncia i amistat que permeti un desenvolupament natural de les capacitats i aptituds dels alumnes.

Aquesta 茅s una tasca en la que ha d'intervenir tota la comunitat educativa, alumnat, educadors,educadores, pares i mares. Mitjan莽ant un fort desenvolupament de les relacions humanes, l'escola crea el clima necessari perqu猫 el potencial intel路lectual dels alumnes es pugui manifestar plenament.

El respecte i la valoraci贸 de les aportacions dels nens, nenes i adults 茅s fonamental per aconseguir les condicions 貌ptimes per l'aprenentatge.

Els ideals de la solidaritat, amistat, cooperaci贸, toler脿ncia vers la diversitat i comprensi贸 de les necessitats dels altres s贸n valors imprescindibles per l'exercici de la llibertat.


2. GARANTIR UNA EDUCACI脫 PER A LA LLIBERTAT.

L'adquisici贸 de les normes i principis 猫tics i morals que permetin la conviv猫ncia en una societat democr脿tica 茅s fonamental pel desenvolupament de la personalitat del nene i la nena que en un futur haur脿 d'integrar-se de manera activa en la comunitat.

Aix铆 doncs que els conceptes de respecte, solidaritat i toler脿ncia adquireixin forma i contingut 茅s una filosofia que ha d'estar present en totes les tasques educatives.


3. DESENVOLUPAMENT DEL POTENCIAL INTEL路LECTUAL

Partim del concepte que el potencial intel路lectual dels alumnes no es desenvolupa en un sentit lineal sin贸 que inclou diverses i variades possibilitats. Convenientment treballades fan que el nen i les nenes durant la seva escolaritzaci贸, desenvolupi unes aptituds conduents fonamentalment a adquirir una bona capacitat creativa, base de tota activitat humana.

Respecte al concepte de creativitat ens identifiquem plenament amb la definici贸 del Professor Drevdahl:

"Creativitat 茅s la capacitat humana de produir resultats mentals de qualsevol tipus, nous pel que fa a l'essencial i anteriorment desconeguts per a qui els produeix. Pot tractar-se d'obres de la imaginaci贸 o s铆ntesi de pensaments que no siguin tan sols un resumen. La creativitat inclou la formaci贸 de nous sistemes i noves combinacions a partir de dades conegudes, aix铆 com la transfer猫ncia de relacions conegudes a noves situacions i la formaci贸 de noves correlacions. L'activitat creativa ha de ser intencionada i apuntar a un objetiu; no ha de ser in煤til, encara que el producte no t茅 perqu猫 estar completament acabat ni llest per a la seva immediata utilitzaci贸. Pot adoptar forma art铆stica, liter脿ria o cient铆fica o ser de car脿cter t茅cnic o metodol貌gic."

Aix铆 doncs 茅s important potenciar les aptituds inherents al pensament creatiu, com s贸n: flu茂desa de pensament creatiu, flexibilitat d'adaptaci贸, originalitat d'idees, capacitat de s铆ntesi i an脿lisi, capacitat de reorganitzaci贸 i de redefinici贸, amplitud ideol貌gica i capacitat estimativa.


4. DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS COMUNICATIVES.

Considerem fonamental una educaci贸 que ens faci sentir orgullosos de les nostres cultures i diferents costums, i tolerants i oberts a d'altres cultures i valors.

Com la llengua 茅s el principal vehicle d'expressi贸 i factor d'integraci贸 cultural, aconseguir que els alumnes dominin a la perfecci贸 les dues lleng眉es existents a Catalunya 茅s un objectiu prioritari. Sense oblidar mai que la nostra cultura es manifesta mitjan莽ant una llengua pr貌pia que ens remet als nostres signes d'identitat, partint del coneixement de la nostra llengua s'han de poder comprendre altres realitats i cultures.

El fen貌men de la comprensi贸 de la realitat multicultural que es viu a la nostra societat, exigeix el coneixement d'un idioma que permeti la comunicaci贸 fluida entre tots els seus components.

L'aprenentatge de la llengua anglesa, al mateix nivell que el catal脿 i el castell脿, forma part d'aquest objectiu.


PRINCIPIS PEDAG脪GICS:

Personalitzar l'educaci贸 significa tenir en compte les diferents aptituds i capacitats de cada alumne al llarg dels anys escolars, sense oblidar la formaci贸 dels aspectes socials de la personalitat, tant en el treball escolar com en la vida del Centre. L'educaci贸 personalitzada seria, doncs, una s铆ntesi d'individualitzaci贸 i socialitzaci贸.

Per a garantir que l'educaci贸 茅s personalitzada i assoleix un grau de qualitat adequat, hauran d'aconseguir-se:

a) L'educaci贸 integral. -脡s una de les condicions que hom ve exigint a l'educaci贸 quan abasta totes les
dimensions humanes. Per aix貌 a l'Escola es forma tant humanament com acad猫mica als alumnes,
intentant aconseguir que en un futur siguin persones que puguin assumir responsabilitats professionals i
personals.

b) L'ensenyament actiu.- Pret茅n assolir el desenvolupament m脿xim de les capacitats intel路lectuals de
l'alumne per mitj脿 de la participaci贸 activa en el proc茅s del seu aprenentatge.

c) L'avaluaci贸 continua.- Significa con猫ixer, en cada moment i de manera continuada, l'evoluci贸 del proc茅s
d' aprenentatge sistem脿tic per a procedir a orientar-lo.
L'avaluaci贸 cont铆nua respon a un desig de seguretat i aprofitament 貌ptims de l'activitat docent, important
tant els resultats com la possibilitat de corregir successivament la marxa del proc茅s, refor莽ant o accelerant
el ritme.

d) L'orientaci贸 personal.- L'Escola constitueix una comunitat educativa formada per professors, alumnes i
pares, l'acci贸 formativa del qual, m煤tua i reversible, 茅s basada en la relaci贸 personal entre tots els
elements humans que la integren.

Una relaci贸 fonamental que personalitza el projecte educatiu 茅s la que s'estableix entre el professor i l'alumne per orientar la seva formaci贸 integral. En efecte, l'orientaci贸 representa una activitat del proc茅s educatiu en la mesura que ajuda l'alumne a con猫ixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat de manera equilibrada, en harmonia amb les aptituds i els interessos que li s贸n propis i tamb茅, necessaris per a la vida, tant individual com social i comunit脿ria.

El fi de l'orientaci贸 茅s proporcionar a l'alumne el coneixement de si mateix i del m贸n que l'envolta per tal que s脿piga reaccionar adequadament en qualsevol situaci贸 en qu猫 es trobi, fent d'aquesta manera efectiva la seva llibertat personal, i es concebeix, per tant, com un servei permanent, compartit per totes les persones responsables de l'educaci贸 a l'Escola, que at茅n les circumst脿ncies personals dels alumnes i els facilita les preses de decisions d'una manera conscient i responsable.

LA COMUNITAT EDUCATIVA.

La consecuci贸 dels objectius i la realitzaci贸 de la tasca educativa que caracteritzen l'Escola exigeixen una labor conjuntada de tots els seus membres, amb un sentit clar de la responsabilitat personal, amb el coneixement dels canals de comunicaci贸 adequats, en un clima d'aut猫ntica professionalitat, respecte, col路laboraci贸 i enriquiment mutu.

Al Princess Margaret School parlar de tasca conjunta 茅s sin貌nim de treball en equip. Aix貌 pressuposa el comprom铆s mutu entre els components de la comunitat educativa de promoure: el perfeccionament individual, l'inter猫s per l'activitat de l'equip, l'acceptaci贸 de les decisions del grup i de la responsabilitat personal.


El professor.

L'Escola concep el professor, abans que tot, com un educador, puix que ha d'estimular l'activitat dels alumnes i ajudar-los a obtenir h脿bits i actituds que el capacitin per a la vida.
El professor ha de sentir-se satisfet en la seva tasca educativa si aconsegueix que, mitjan莽ant una actuaci贸 eficient, emmarcada en l'Ideari de l'Escola, l'alumne participi amb ell en l'aconseguiment dels Objectius. Ha d'茅sser capa莽 de transmetre vivencial-ment la veritat per ell coneguda i contribuir al major enriquiment cultural dels alumnes.Tendir脿 a personalitzar la seva acci贸 did脿ctica adaptant-la a la singularitat de cada alumne.

La funci贸 educativa al si de la fam铆lia 茅s una de les missions m茅s importants de les relacions entre pares i fills. Els pares han d'aprendre a acceptar els nens com s贸n i l'Escola ha d'ensenyar els nens a acceptar tamb茅 els seus pares com s贸n. I de la mateixa manera que eduquem als nostres alumnes per a la llibertat i sobre com es relaciona aquesta amb l'adquisici贸 del sentit del respecte mutu i la generositat, 茅s necessari aconseguir la col路laboraci贸 de tots en benefici del proc茅s educatiu.


La participaci贸 dels alumnes.

Els alumnes s贸n la part fonamental de l'Escola i han de sentir-se intimament lligats a ella.
Es necessari, per tant, que els objectius del Centre no siguin vistos pels alumnes com una cosa imposada. A tal fi, res de millor que donar-los part en la seva determinaci贸, suggerint iniciatives, proposant activitats, aportant experi猫ncies, oferint solucions pr脿ctiques.
La millor manera de fer que els alumnes participin 茅s la d'oferir-los canals i 貌rgans de participaci贸 propis i recolzar-los en la seva gesti贸 per tal que aquesta tingui 猫xit.


La conviv猫ncia.

L'Escola, a m茅s a m茅s d'茅sser el lloc on es realitzen sistem脿ticament els aprenentatges i l'orientaci贸 dels alumnes que hi acudeixen, 茅s un 脿mbit de conviv猫ncia en el qual s'eduquen per conviure d'acord amb els ideals establerts.
Cada un dels alumnes ha de trobar en l'ambient col路legial les condicions adients per a la formaci贸 de la seva personalitat. Per tant, la conviv猫ncia s'ha de basar no tant en l'exist猫ncia d'una normativa, m茅s o menys detallada, com en la constant acci贸 orientada a com actuar aplicant les normes m铆nimes de conviv猫ncia.

漏 2017 Princess Margaret School Av铆s Legal Condicions d'煤s Contacte Blog Flickr Youtube Slideshare Twitter Colegio Trilingue Barcelona
Passeig de la Font d'en Fargas 15-17, (08032) Barcelona. Telf: +34 934 290 313+34 934 208 166 colegio@princessmargaret.org Dise帽o Web Barcelona