Més de 50 anys innovant,
educant en la diversitat

Som internacionals,
som part d’un món extens i divers

Som innovadors,
volem transformar el món on vivim

INSTAL·LACIÓ DE SENSORS DE CONCENTRACIÓ DE CO2

Per a millorar la seguretat en totes les dependències del col·legi
Per què hem instal·lat mesuradors de concentració de C02 en totes les dependències de l'escola?

SEGUEIX LLEGINT (Castellà)

 

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ: COVID-19

Mesures preventives durant el casal d'estiu

Davant el context d'excepcionalitat derivat de la pandèmia del Covid-19, enguany per al curset d'estiu, la “Direcció General de Juventut” ha establert requisits mínims per a poder realitzar l'activitat. Per aquest motiu i per a garantir la seguretat dels nostres alumnes, així com de tot el personal del col·legi, s'han tingut en compte una sèrie de mesures excepcionals que s'han comunicat a les famílies i als treballadors. A continuació, detallem un resum dels principals punts:

SEGUEIX LLEGINT