Contacte

Sol·licitud de contacte

Princess Margaret International School és un col·legi privat internacional de referència a Barcelona, caracteritzat per la innovació educativa, l’alt rendiment acadèmic i l’atenció individualitzada als alumnes.

El col·legi ofereix les etapes educatives d’Infantil, Primària i Secundària, i és una escola del Món IB aplicant el Programa de l’Escola Primària (PEP) i el Programa dels Anys Intermedis (PAI).

Coneix el nostre projecte educatiu

Princess Margaret International School és un col·legi internacional que neix en 1967 i en el qual l'educació personalitzada és un dels principis bàsics, la qual es manifesta en diversos nivells: - Educació integral - Ensenyament actiu - Avaluació formativa i sumativa - Orientació personal - Llibertat - Capacitats comunicatives La missió de Princess Margaret International School es basa a formar integralment a l'alumne; la visió, a ser un col·legi líder en educació personalitzada, innovadora i internacional. Els valors del col·legi són la solidaritat, la tolerància, el respecte, la responsabilitat, l'honestedat i la creativitat. Des del 2023, Princess Margaret International School forma part del prestigiós grup educatiu Globeducate, el qual es basa en quatre quatre principis fonamentals: l'excel·lència educativa, les habilitats i competències, el carácter i les perspectives globals.