Discriminació visual a 1er de primària

Lectoescriptura

La discriminació visual ajuda als alumnes a diferenciar tamanys, formes, color i objectes. En el procés de lectoescriptura, es important posar en pràctica aquesta habilitat per aprendre a descodificar el codi escrit.

Discriminació Visual

A 1r de primària hem treballat el so de les dues lletres la “B” i la “V” però vaja! Ens hem adonat que en català sonen exactament igual! Per això hem dedicat una sessió a memoritzar i a indagar amb diferents objectes quines paraules s’escriuen amb “B”  i quines amb “V”.

Els alumnes han llegit diferents paraules que s’escriuen amb aquestes lletres per fer la discriminació visual i començar a interioritzar-les. Les hem manipulat, les hem escrit, les hem llegit i les hem reconegut, identificant el so treballat.

Discriminació Visual 2

Discriminació Visual 3

Estem segurs que ara serem uns professionals de trobar aquestes consonants! Ens encanta fer experimentacions i jocs amb les paraules.

Marta García
Professora de primària