Els 4 passos que segueixen els investigadors

El mètode cientific

Les primeres setmanes de classes, els alumnes de segon de l’ESO (classe de Ciències) han estat estudiant el mètode científic.

El mètode científic és el procés que segueixen els científics quan investiguen i exploren el món que ens envolta.

PAS 1 (OBSERVACIÓ/OBJECTIU)

Primer necessitem fer una observació i crear una pregunta que pugui ser resposta a través d’un experiment (no basat en l’opinió, la moral o altres coses subjectives)

Exemple de preguntes científiques:

Com afecta ___1._Temperatura_______ ___2_velocitat de reacció________ química?

1.Variable independent

2.Variable dependent

Els estudiants necessiten aprendre a identificar els diferents tipus de variables, la variable dependent és la que observes i mesures (i depèn de la variable independent). La variable independent, no obstant això, és la que canvies en l’experiment.

L’estudiant també ha d’aprendre que les variables de control són els factors que han de mantenir-se iguals en tots dos experiments perquè sigui una prova justa.

PAS 2 (HIPÒTESI)

El segon pas és fer una hipòtesi. Aquí els estudiants fan una predicció sobre el que creuen que serà el resultat del seu experiment. La hipòtesi ha de basar-se en alguna teoria de fons sòlida. La predicció ha de ser provada i verificada o descartada.

Mètode cientific

PAS 3 (EXPERIMENT I RESULTATS)

Els estudiants duen a terme el seu experiment i expliquen tots els passos del seu procediment. Han de registrar tots els resultats de forma organitzada en una taula, gràfica o amb un dibuix.

Mètode cientific

PAS 4 (CONCLUSIÓ, DISCUSSIÓ I REFLEXIÓ)

Els estudiants expliquen els seus resultats i esmenten si la seva hipòtesi va ser correcta o no. Han de reflexionar sobre el mètode, la qual cosa podria explicar els seus resultats, com podria haver-se millorat, etc.

Mètode cientific

Acabem la unitat permetent als estudiants realitzar diferents tipus d’experiments, dissenyant-los pel seu compte però seguint els passos del mètode científic.

Algunes de les preguntes de recerca van ser:

Quin tipus de bolquer per a bebès són millors per a mantenir l’aigua?

Quin tipus de sabó és millor per a netejar el quètxup?

Com afecta la temperatura a la velocitat de dissolució de les tauletes de vitamina C?

Kristin Hildur. Professora de ciencies a l’ESO