Fent filosofia

Pensar amb la pintura

Pensar amb la pintura ens ha d’ajudar a aprendre a pensar en termes de sensacions, colors, formes i composicions tot aplicant el raonament lògic a la contemplació de l’art per fer dels alumnes uns bons contempladors, que siguin capaços de gaudir, de tenir criteri i de crear.

Dins el projecte filosofia 3/18 el quadre El cavall blau de F.Marc  ens ha servit com a punt de partida a la classe de filosofa de 3r de primària per exercitar diferents habilitats de pensament. En un primer moment, els ha arribat el quadre en forma de trencaclosques amb figures geomètriques que havíem d’encaixar. Seguidament han observat el quadre tot formulant hipòtesis del que podia ser. Han proposat diferents títols i han justificat cada un d’ells. A partir d’aquí han triat un finalment han creat un conte a partir del quadre.

Arte y Filosofía

 
La transversalitat dels aprenentatges es clau per una ensenyança contextualitzada i amb significat per les situacions reals. Hem fet art, hem pensat, hem filosofat, hem escrit I el més important hem utilitzat la imaginació I la creativitat.

Eulalia
Professora de Primària