COMUNITAT EDUCATIVA

L’educació, una tasca conjunta

Al Princess Margaret International School sabem que per assolir els objectius i la realització de la feina educativa, és necessari el treball en equip entre els diversos components de la comunitat educativa.

L’escola ha de ser una continuïtat de l’entorn familiar. Per això treballem per crear un clima de confiança i amistat que permeti el desenvolupament natural de les capacitats i aptituds dels alumnes. Aconseguir-ho és feina de tota la comunitat educativa, des de les famílies als educadors i alumnes.

ALUMNES

Una escola són els seus alumnes. Per això és necessari que s’hi sentin a gust, que els objectius del centre siguin els seus i que puguin participar en l’evolució de l’escola. Aportant, participant i formant-ne part. Per fer-ho, han de poder comptar amb els canals de participació propis i amb el recolzament del centre.

L’objectiu és que els alumnes de Princess Margaret International School estiguin
orgullosos de formar-ne part.

L’objectiu és que els alumnes del Princess Margaret International School estiguin orgullosos de formar-ne part.

FAMILIA

La funció educativa de les famílies és una de les seves tasques més importats, tant de pares a fills com en sentit contrari. Els pares han d’aprendre a acceptar els nens com són i l’escola ha d’ensenyar els nens a entendre també els seus pares com són. La col·laboració entre totes les parts és bàsica per aconseguir una educació amb la llibertat, el respecte i la generositat que volem.

Només treballant en equip s’aconsegueix l’èxit en un objectiu tan apassionant com l’educació.

Només treballant en equip s’aconsegueix l’èxit en un objectiu tan complex com l’educació.

EDUCADORS

A Princess Margaret International School parlem d’educadors abans que de professors. La seva funció principal ha de ser educar en la motivació: estimular l’activitat dels alumnes i ajudar-los a obtenir hàbits i actituds que els capacitin per a la vida. L’educador ha de ser capaç de transmetre a partir de les seves vivències i adaptant la seva didàctica a la singularitat de cada alumne. Partint sempre dels coneixements prèvis (els nens saben moltes coses més de les que pensem que saben) i donant a l’alumne el protagonisme prioritari en el seu aprenentatge.

La feina dels educadors es més que una feina és una vocació.