EDUCACIÓ INFANTIL / IB (PYP) DE 3 A 5 ANYS

Descobrir és aprendre

L’etapa d’educació infantil és l’etapa de les descobertes. Els nens són petits exploradors que ho volen saber tot. I com més observen i aprenen, més volen saber. A Princess Margaret International School els ajudem a fer-ho. A més a més ho fan a P3 i P4 100% en anglès i a P5 55%, introduïnt en proporció equitativa el català i el castellà.

PROGRAMA DE L’ESCOLA PRIMÀRIA (PYP – Primary Years Programme) DE L’IB.

El PYP (Primary Years Programme) prepara els alumnes perquè siguin actius i solidaris i adoptin una actitud d’aprenentatge durant tota la seva vida, perquè demostrin respecte per si mateixos i els altres, i perquè tinguin la capacitat de participar en el món que els envolta. Se centra en el desenvolupament integral de l’infant i de la seva capacitat d’indagació i descobriment, dins i fora de l’aula. Els infants d’entre 3 i 12 anys aprenen motivats per la descoberta constant i assumint la responsabilitat de l’aprenentatge propi.

El programa consta de sis temes transdisciplinaris que parteixen de sis àrees disciplinàries:

  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciència
  • Estudis socials
  • Arts
  • – Educación personal, social y física

Els temes transdisciplinaris són el tret distintiu dels programes IB. Aquests permeten a l’alumne superar els límits tradicionals de l’aprenentatge per assignatures, descobrint qui som, on ens trobem en l’espai-temps, com ens expressem, com funciona el món, com ens organitzem i com compartim el planeta.

Els nens i nenes a l’etapa d’Ed. Infantil fan immersió en l’idioma per aprendre-ho de forma natural com si estiguessin en una família o en un aula a Gran Bretanya. Els alumnes utilitzen l’idioma com el vehicle per comunicar-se, sense ser conscients que estan aprenent un idioma, interactuant amb companys i professors com si es tractés de la llengua materna.
Un exemple significatiu és que aprenen vocabulari anglès que encara no coneixen en català i en catellà i l’utilitzen de forma espontània fins i tot a casa amb les seves famílies.

Només es descobreix una vegada. Per això les descobertes són tan importants, perquè són úniques i per sempre. Així és com els infants de 3 a 5 anys aprenen les coses més importants. Per això aquesta és una de les eines més potents de l’aprenentatge.

La nostra tasca és donar als infants les eines necessàries perquè puguin explorar i descobrir. És a dir, un entorn favorable amb un ambient que els motivi i els materials adequats per investigar, divertir-se, relacionar-se i resoldre problemes mitjançant el pensament crític.

A Princess Margaret International School pensem que durant l’etapa d’educació infantil hem de treballar perquè els infants se sentin a gust en un ambient que els permeti desenvolupar-se emocionalment i aprendre observant, experimentant, jugant. Aprendre a voler aprendre.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'EVALUACIÓ PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'ADMISSIONS PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA D'INCLUSIÓ PYP (Versió en castellà)

POLÍTICA DE PROBITAT PYP (Versió en castellà)

PROCEDIMENT DE QUEIXES (Versió en castellá)

Descobrir l’escola per descobrir el món.

HORARI

CURRÍCULUM DE LLENGÜES