ESO / IB (MYP) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 12 A 16 ANYS

Després de ser nens,
abans de ser adults

Començar l’ESO no és només un canvi de classe. És un canvi d’etapa. Els nens deixen enrere la infància, però encara no són adults. Són joves que ja tenen la seva pròpia personalitat i sensibilitat, als quals cal donar-los el que necessiten perquè desenvolupin tot el seu potencial.El projecte lingüístic es manté amb el 50% de les clases en anglès.

Què és el Middle Years Programme (MYP)?

L’MYP està dissenyat per a estudiants de 11 a 16 anys. Proporciona un marc d’aprenentatge que anima els estudiants a convertir-se en pensadors creatius, crítics i reflexius. L’MYP remarca el desafiament intel·lectual, encoratjant als estudiants a establir connexions entre els seus estudis en matèries tradicionals i el món real. Promou el desenvolupament d’habilitats per a la comunicació, la comprensió intercultural i el compromís global, qualitats essencials per als joves que s’estan convertint en líders mundials.
L’MYP és prou flexible com per satisfer la majoria dels requisits curriculars nacionals o locals. Es basa en els coneixements, les habilitats i les actituds desenvolupades en el Programa de l’Escola Primària (PYP) de l’IB i prepara els estudiants per complir amb els reptes acadèmics del Programa del Diploma de l’IB i el Certificat de Carrera Professional del IB.

Middle Years Programme:

 • – Tracta de manera integral el benestar intel·lectual, social, emocional i físic dels estudiants
 • – Proporciona als estudiants oportunitats per desenvolupar els coneixements, actituds i habilitats que necessiten per gestionar la complexitat i prendre accions responsables per al futur
 • – Garanteix l’amplitud i profunditat de la comprensió mitjançant l’estudi en vuit grups de temes
 • – Requereix l’estudi d’almenys dos idiomes (idioma d’instrucció i llenguatge addicional d’elecció) per donar suport als estudiants en la comprensió de les seves pròpies cultures i les dels altres
 • – Permet els estudiants a participar en el servei dins de la comunitat
 • – Ajuda a preparar els estudiants per a l’educació, el lloc de treball i tota una vida d’aprenentatge.

El currículum:

L’MYP consta de vuit grups d’assignatures: adquisició del llenguatge, llengua i literatura, individus i societats, ciències, matemàtiques, arts, educació física i de la salut i disseny. L’estudi dels estudiants es recolza en un mínim de 50 hores d’instrucció per grup d’assignatures en cada any acadèmic. En els anys 4 i 5, els estudiants tenen l’opció de fer cursos de sis dels vuit grups d’assignatures, el que proporciona una major flexibilitat.

 • – Ensenyament i aprenentatge en context
 • – Comprensió conceptual
 • – Enfocaments de l’aprenentatge
 • – Servei com a acció (servei comunitari)
 • – Idioma i identitat

Projectes de l’MYP:

Els projectes de l’MYP ofereixen als estudiants l’oportunitat de demostrar el que han après a l’MYP. A les escoles que inclouen els anys 5 del MYP, tots els estudiants han de completar el projecte personal. En els programes que inclouen els anys 4 o 5 de l’MYP, les escoles poden oferir als estudiants l’oportunitat de fer tant el projecte comunitari com el projecte personal. A les escoles que inclouen l’any 3 o 4 de l’MYP, els estudiants han de completar el projecte comunitari.

 • – El projecte comunitari anima els estudiants a explorar els seus drets i responsabilitats per implementar el servei com a acció en la comunitat. Els estudiants poden completar el projecte comunitari individualment o en grups petits.
 • – Cada alumne desenvolupa un projecte personal de manera independent, produint una obra veritablement personal i creativa que es presenta com una revisió sumativa de la seva capacitat per realitzar un treball independent.

En aquesta etapa educativa preparem i presentem als nostres alumnes als exàmens de “Main Suite” (FCE,CAU, CPE) de la universitat de Cambridge. Per garantir que l’aprenentatge sigui competent en totes les àrees de la llengua, tal com requereix Cambridge, organitzem els grups d’estudi basant-nos en les necessitats i capacitats de cada alumne, distribuint-los pel seu nivell de coneixement i amb independència de la seva edat. D’aquesta manera els alumnes poden avançar a un ritme personalitzat.
Gràcies a aquesta metodologia, podem presentar a la majoria dels nostres alumnes a la titulació de FCE en 1r./2n. ESO i a la titulació de CAU o CPE en 4t. ESO obtenint uns resultats reeixits.

El treball de l’autoestima és bàsic durant aquesta etapa. Un treball que, a través de l’experiència completa que donen l’educació manual i la intel·lectual, permeti als nois i noies treballar de manera autònoma i equilibrada. I també en comú amb els seus companys, valorant l’esforç, relacionant conceptes i desenvolupant i enfortint la seva identitat.

L’objectiu és que finalitzin aquesta etapa amb un sentit fort de qui són, quins són els seus punts forts i com poden contribuir al benestar personal i col·lectiu.Potencialment sòlids en autoestima i autoconcepte.

A més, durant els quatre cursos d’ensenyament secundari, els alumnes comencen a dirigir el seu camí, es tracta d’oferir-los una panoràmica general i d’aprendre a ser autònoms sigui quin sigui el camí que faran, però sempre per tenir un desenvolupament social i personal ple.

Princess Margaret International School ha adquirit la categoria d’escola sol·licitant per a impartir el PAI i desitja obtenir l’autorització per ser un Col·legi del Món de l’IB. Els Col·legis del Món de l’IB comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que considerem important per als nostres alumnes. Només les escoles autoritzats per l’Organització de l’IB poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa de l’Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermedis (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa d’Orientació Professional (POP). La categoria de col·legi sol·licitant no garanteix que l’escola obtindrà l’autorització. Per a més informació sobre l’IB i els seus programes, visiteu http://www.ibo.org.

Benvinguts al món real.

POLÍTICA D'EVALUACIÓ MYP (Versió en castellà):

POLÍTICA D'INCLUSIÓ MYP (Versió en castellà):

POLÍTICA DE PROBITAT MYP (Versió en castellà):

POLÍTICA LINGÜÍSTICA MYP (Versió en castellà):

PROVES DIAGNÒSTIQUES DE TERCER D'ESO COMPARATIVA 4 ANYS DES DE 2011

PROVES D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO I COMPARATIVA 6 ANYS DES DE 2012

PRRESULTATS EXÀMENS D'ANGLÈS DE CAMBRIDGE DESDE 2006-2007 FINS A 2016-2017

SORTIDES ACADÈMIQUES DELS ALUMNES GRADUATS AL PRINCESS MARGARET INTERNATIONAL SCHOOL

HORARI

CURRÍCULUM DE LLENGÜES