International Baccalaurate

El mètode IB ens fa innovadors i internacionals

A Princess Margaret International School treballem el mètode IB (International Baccalaurate). Creat a finals dels anys 60 a Ginebra (Suïssa), actualment és un dels programes educatius més importants a escala mundial, ja que ja es troba a 141 països i compta amb més d’un milió d’alumnes. Es tracta d’un mètode innovador i internacional centrat a desenvolupar les capacitats de cada alumne, i que necessita la formació contínua de l’equip docent.


El nostre objectiu és formar joves amb una mentalitat internacional, educats en el valor de la solidaritat i formats en capacitats comunicactives i crítiques, que els permetin ser capaços de crear societats més pacífiques, que es regeixin per l’entesa mútua i el respecte a totes les cultures. Per a conformar aquesta mentalitat internacional resulta bàsic el multilingüisme, més encara avui en dia, en el marc d’una societat global que parla infinitat d’idiomes, però que es comunica internacionalment sobretot en anglès.

 

La nostra proposta educativa és innovadora. A banda de ser l’únic col·legi a la ciutat de Barcelona a aplicar el PYP (Primmary Years Programme), el curs 2017-2018 vam començar a aplicar el MYP (Middle Years Programme). Aquesta feina dels professors de Princess Margaret International School ha estat reconegut amb la certificació oficial del PYP, en què se li van atorgar 5 mencions especials, 3 de les quals referides especialment a la cohesió de tot el cos docent de l’escola.

A Princess Margaret International School, la metodologia IB la impartim en Educació Infantil i Primària a través d’Unitats d’Indagació, una sèrie de projectes que giren al voltant d’objectius marcats i unes clares directrius per als nens; i en els quals cada alumne és el centre de l’aprenentatge. Per a això es treballa col·lectivament i el paper del professor és el de guiar l’alumne en el camí de la seva construcció personal. Cadascuna de les diferents Unitats d’Indagació ha de portar l’alumne a respondre les següents preguntes, que l’ajuden a situar-se i relacionar-se amb el món global i li aporten, en definitiva, una aproximació holística qualsevol tema treballat a l’aula: Qui som, on ens trobem en l’espai i el temps, com ens expressem, com funciona el món, com ens organitzem i com compartim el planeta.

Però per situar-nos a nosaltres mateixos, com a persones, davant la realitat del món, abans hem de construir i reforçar els nostres valors com a individus. Per a això, ens centrem a transmetre als joves 10 clars atributs, que conformen el Perfil de la Comunitat IB. 

1. Som indagadors perquè gràcies a les habilitats per a la investigació aprenem a aprendre de manera autònoma, de joves i durant tota la vida. 

2. Som instruïts perquè fem servir la nostra comprensió conceptual mitjançant l’exploració del coneixement. El coneixement ens porta a comprometre’ns amb idees locals i globals. 

3. Som pensadors perquè raonem, fem servir el pensament crític i creatiu dia rere dia. Els nostres raonaments són ètics. 

4. Som bons comunicadors, ja que dominem diverses llengües, ens expressem amb confiança i escoltem atentament les perspectives d’altres. 

5. Som íntegres perquè actuem amb honradesa, justícia i respectem els drets de les persones de tot el món. 

6. Som de mentalitat oberta perquè mirem les nostres pròpies cultures, tradicions i història amb capacitat analítica i crítica. Estem disposats a aprendre de l’experiència. 

7. Som solidaris perquè ens comprometem a ajudar els altres i mostrem empatia, sensibilitat i respecte. 

8. Som equilibrats ja que donem importància a la salut física, mental i emocional; indispensables per influir positivament en un mateix i en els altres. 

9. Som audaços perquè responem als problemes amb previsió i determinació. Mostrem enteresa i resiliència davant els desafiaments. 

10. Som reflexius perquè gràcies a tot l’après avaluem sense precipitació el món, així com les nostres pròpies idees i experiències. De la mateixa manera, ens fixem en les nostres debilitats per revertir-les en el nostre desenvolupament personal.


El Batxillerat Internacional és una organització sense ànim de lucre, no hi ha accionistes i els guanys sempre es reinverteixen en el nostre treball, que no és més que el d’ensenyar i educar des de la innovació i la mirada internacional en les habilitats del pensament, la investigació, la comunicació, l’autogestió i la relació empàtica i tolerant amb els altres. Centrar-nos com ho fem en les capacitats personals de cada alumne necessita que el professorat de Princess Margaret International School mai no deixi de treballar i ampliar la seva pròpia formació. Tot aquest esforç extraordinari es veu avalat pels resultats acadèmics en els batxillerats espanyols que treballen la metodologia IB: en ells la taxa d’aprovats és superior al 80%, 8.5 punts pel damunt de la Mitjana.