Per què triar un col·legi internacional per als teus fills

Bachillerato Internacional

L’elecció d’una educació de qualitat per als nostres fills és una de les decisions més importants que els pares han de prendre. Un enfocament educatiu ampli i d’ alta qualitat no només prepara els estudiants per tenir èxit en la vida acadèmica, sinó que també els inculca habilitats i valors fonamentals que seran essencials en la seva vida adulta.

Un dels programes educatius més reconeguts a nivell mundial és el Batxillerat Internacional (BI), que ofereix un enfocament integral des del preescolar fins a l’educació secundària. Elegir un col·legi que estigui certificat per impartir tots o un dels programes que conformen el Batxillerat Internacional és, probablement, una de les millors decisions que la família pot prendre per l’estudiant. A continuació, expliquem sis claus sobre el perquè d’aquesta qüestió.

IB: enfocament integral d’ educació

El Batxillerat Internacional ofereix un enfocament educatiu que abasta totes les etapes del desenvolupament de l’ estudiant, des del preescolar fins a la secundària. Aquest enfocament garanteix que els estudiants rebin una educació coherent i d’ alta qualitat al llarg de la seva trajectòria educativa. El Programa de l’Escola Primària (PEP) i el Programa dels Anys Intermedis (PAI) preparen els estudiants per al rigorós Programa de Diploma (PD) que s’ofereix a l’educació secundària.

L’IB fomenta l’educació internacional

El Batxillerat Internacional promou la mentalitat internacional en emfatitzar la importància de la comprensió intercultural i la consciència global. Els estudiants s’ exposen a diverses perspectives i cultures al llarg de la seva educació, la qual cosa els prepara per viure en un món cada vegada més globalitzat. Això fomenta la tolerància, el respecte i l’ apreciació de la diversitat.

A més, està reconegut per algunes de les millors universitats del món, la qual cosa pot contribuir al futur acadèmic de l’ estudiant.

Desenvolupament d’ habilitats crítiques: una màxima en IB

Els programes del Batxillerat Internacional se centren en el desenvolupament d’ habilitats crítiques, com el pensament crític, la resolució de problemes, la recerca i la comunicació efectiva.

Aquestes habilitats no només són valuoses en l’ entorn acadèmic, sinó que també són essencials en la vida quotidiana i en el món laboral.
Bachillerato internacional

Èmfasi en la indagació i l’ aprenentatge actiu

El Programa de l’Escola Primària (PEP) i el Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional posen un fort èmfasi en la indagació i l’aprenentatge actiu, que prepara els nois per cursar el Programa Diploma (PD). Els estudiants són motivats a fer preguntes, explorar temes de manera profunda i participar activament en el seu propi procés d’ aprenentatge. Això fomenta la curiositat i l’amor pel coneixement.

Enfocament en el servei comunitari i la responsabilitat social

Els estudis internacionals promouen la responsabilitat social en requerir que els estudiants participin en activitats de servei comunitari, en qualsevol dels nivells que el cursin. Això els brinda l’oportunitat de contribuir de manera positiva a la societat i desenvolupar un sentit de responsabilitat envers els altres.

Preparació per a l’ èxit acadèmic i professional

El Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (BI) és reconegut arreu del món i és altament valorat per les universitats. Els graduats del PD solen tenir una sòlida base acadèmica i habilitats que els preparen per a l’èxit en l’educació superior i en les seves futures carreres professionals.

En conclusió, triar un col·legi amb el model d’IB en totes les seves etapes (PEP, PAI i PD) per als teus fills ofereix una educació integral que fomenta el desenvolupament acadèmic, personal i social. A més, prepara els estudiants per enfrontar els desafiaments d’un món globalitzat i en constant canvi. Aquesta elecció no només beneficia els estudiants en el present, sinó que també els brinda les eines necessàries per a un futur exitós i significatiu.

PEP i PAI al col·legi Princess Margaret International School

Tots aquests valors, units als valors que formen el nostre model educatiu, fan del col·legi Princess Margaret una de les millors opcions per confiar la vida educativa de qualsevol infant.

El nostre centre està certificat per impartir el Programa de l’Escola Primària (PEP) i el Programa dels Anys Intermedis (PAI). Proporciona un marc d’ aprenentatge que anima els estudiants a esdevenir pensadors creatius, crítics i reflexius.

El PEP (Programa de l’Escola Primària) prepara els alumnes perquè siguin actius i solidaris i aprenguin tota la seva vida, demostrin respecte cap a si mateixos i cap als altres i perquè puguin participar en el món que els envolta. Se centra en el desenvolupament integral de l’ infant i de la seva capacitat d’ indagació i descobriment, dins i fora de l’ aula. Els infants d’entre 3 i 12 anys aprenen motivats pel descobriment constant i assumint la responsabilitat de l’aprenentatge propi.

El PAI (Programa dels Anys Intermedis) fa èmfasi en el desafiament intel·lectual, encoratjant els estudiants a establir connexions entre els seus estudis en matèries tradicionals i el món real. Promou el desenvolupament d’ habilitats per a la comunicació, la comprensió intercultural i el compromís global, qualitats essencials per als joves que s’ estan convertint en líders mundials.

Si vols més informació sobre el nostre col·legi pots omplir el formulari que trobaràs aquí.