Proves Cangur i la cultura matemàtica

Exercici per a fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques

Les proves Cangur són organitzades per l’associació catalana de matemàtiques com entitat nacional de l’entitat internacional Le Kangourou sans frontières (KSF). El primer punt de la carta fundacional de KSF diu: ‘Aquesta associació, de caràcter internacional, reuneix personalitats del món matemàtic de nombrosos països. Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els mitjans al seu abast i, en particular, per l’organització d’un joc-concurs anual que es desenvoluparà el mateix dia en totes les nacions participants. L’objectiu d’aquesta iniciativa és estimular i motivar tants alumnes com sigui possible ..//.. i contribueix a la popularització de les matemàtiques entre la mainada i els joves. Es recolza en una participació massiva en un esdeveniment científic i assegura una àmplia base popular a aquesta activitat. El concurs vol atreure el màxim nombre de participants sense cap objectiu de selecció nacional ni de comparació entre països.’

Les proves Cangur, per tant, són un concurs de matemàtiques que s’organitza a més de 30 països, amb l’objectiu d’apropar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. La competició es duu a terme anualment el mes de març. Les competències que es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement teòric de les matemàtiques.
La primera edició a Catalunya es realitzà l’any 1996 amb 1.000 alumnes i 100 escoles. L’edició de 2015 tingué 24.449 alumnes d’entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat, d’un total de 651 centres catalans. 
Per a l’any 2016 la SCM convoca per primera vegada el Cangur per a alumnes de 1r i 2n d’ESO, que s’organitzarà conjuntament amb 3r d’ESO.

Els enunciats de la prova Cangur es seleccionen en el míting internacional que anualment convoca l’associació Le Kangourou sans frontières. La reunió per a la preparació del Cangur 2016 va tenir lloc a Göteborg (Suècia) el mes d’octubre de 2015. Posteriorment la comissió Cangur de la SCM i les corresponents subcomissions territorials (Catalunya, Balears, País Valencià) i dels diferents nivells del Cangur en fan la traducció i adaptació a la nostra llengua.

En la prova es compleixen els següents items:

 • Els enunciats es presenten agrupats en tres nivells de dificultat (problemes de 3 punts, problemes de 4 punts, problemes de 5 punts).
 • El nombre de preguntes i la durada de la prova poden variar segons circumstàncies diverses. Per al 2016 a les seus de Catalunya serà així:
  • Cangur 1r i 2n d’ESO: 30 preguntes, 5 quarts d’hora.
  • Cangur 3r i 4t d’ESO i secundària post obligatòria: 30 preguntes, 5 quarts d’hora (com en totes les edicions anteriors).
 • No es permet l’ús de calculadores, ni de telèfons mòbils, ni de cap altre aparell electrònic.
 • Sí que es poden emprar instruments de mesura i també paper per fer esborranys.
 • El full de respostes s’haurà d’omplir amb bolígraf blau o negre per a possibilitar la lectura òptica. 

  (En aquesta convocatòria la prova es va realitzar el dia 16 de març a les 10:15 a l’escola).