GLOBEDUCATE: SHAPING THE WORLD

Membre de Globeducate

Globeducate és un dels cinc grups de col·legis més important del món, amb més de 60 escoles a 12 països, més de 40 anys d’experiència i una comunitat de més de 40.000 alumnes. A Espanya, el grup compta amb més de 10 col·legis privats a Barcelona, Madrid, Mallorca, Castelló de la Plana, València, Bilbao, la Corunya, Vigo i Granada.

La visió educativa de Globeducate es basa en quatre principis fonamentals:

Excel·lència educativa

Les nostres escoles garanteixen que cada alumne rebi una atenció individual i un desenvolupament integral. Dissenyem curosament oportunitats per assegurar que cada estudiant descobreixi i desenvolupi les seves habilitats en un entorn d’aprenentatge positiu i enriquidor.

Habilitats i competències

Els nostres alumnes desenvolupen habilitats i competències més enllà d’allò que és pròpiament acadèmic mitjançant programes de música, arts i esports. Molts dels nostres centres tenen conservatoris oficials de música, centres de creació artística i clubs esportius.

Caràcter

Considerem el caràcter com una part fonamental del procés d’aprenentatge. Els nostres estudiants desenvolupen la creativitat, la confiança en si mateixos i la perseverança i, alhora, aprenen a respectar i apreciar les idees, perspectives i valors dels altres.

Perspectives globals

Utilitzem el llenguatge com a eina per a l’experiència intercultural i donem suport a les nostres escoles amb programes d’intercanvi i esdeveniments internacionals, proporcionant un veritable enfocament global que prepara els nostres alumnes per treballar en un context internacional.

La nostra missió és preparar cadascun dels nostres alumnes perquè es converteixi en un ciutadà global que pugui canviar el món.