HISTÒRIA

Un vell somni, un nou concepte d’escola

Una escola és l’escenari on els nostres fills creixen en aprenentatges que aplicaran al llarg de la seva vida. És un dels factors clau que determinaran com seran en el futur. L’escola amb els seus projectes, determina el futur de la nostra societat.
Com seran els nostres fills? Com hem d’educar-los per què construeixin una societat millor?

Segurament aquestes són algunes de les preguntes que ens fem quan pensem en què és i com ha de ser una escola. I són algunes de les preguntes que es va fer Mrs. Gaos quan l’any 1967 va fundar Princess Margaret International School.

EL NAIXEMENT DE PRINCESS MARGARET INTERNATIONAL SCHOOL

Princess Margaret International School va néixer com un col·legi anglès en un moment en què majoritàriament s’estudiava francès. Mrs. Gaos juntament amb Mrs. Ruhí (Noddy Nursery School) van apostar per un escenari internacional que incloïa una llengua que avui és idioma vehicular arreu del món. L’anglès com una llengua més des del primer dia, i no afegida a posteriori.

UNA ESCOLA QUE CONSTANTMENT ES PREGUNTA
QUÈ POT FER PER MILLORAR

Una escola és com neix però també com evoluciona. El món canvia, les escoles han de canviar. L’any 2000 Princess Margaret International School consolida el seu projecte engrandint les instal·lacions, assimilant les noves tecnologies i incorporant l’ESO, amb la qual cosa es va ampliar la cobertura d’etapes acadèmiques.

L’escola és un centre dinàmic i constantment impulsa noves accions, com ara els cursos extraescolars d’anglès i l’esplai d’estiu que donen servei a la comunitat

Actualment, Princess Margaret International School és un centre internacional de referència a Barcelona, de fermes arrels catalanes, integrat al barri i amb un esperit creatiu i proactiu definint, no només el que som sinó el que volem ser. La nostra mida ens permet oferir una atenció individualitzada als alumnes mitjançant grups reduïts, creant ambients propers òptims per a un aprenentatge intensiu, participatiu i transdisciplinar.

Presentació per Alex Cerdà del Princess Margaret International School