METODOLOGIA IB UNA DESCOBERTA CONTÍNUA

Aprendre respostes o fer-se preguntes?

Princess Margaret International School és escola IB. Formem part del conjunt d'escoles reconegudes mundialment per l’ International Baccalaureate aplicant el PYP (Primary Years Programme).

Des de desembre de 2019, Princess Margaret International School forma també part de les escoles autoritzades per a impartir el MYP (Middle Years Program)

Els Col·legis del Món de l’IB comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que considerem important per als nostres alumnes. Només les escoles autoritzats per l’Organització de l’IB poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa de l’Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermedis (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa d’Orientació Professional (POP). Per a més informació sobre l’IB i els seus programes, visiteu http://www.ibo.org.

L’IB és un mètode innovador i internacional que requereix una contínua formació del cos docent, obtenint resultats a èxit clars i palpables. Hem sigut el primer i fins avui únic col·legi a Barcelona a obtenir la certificació oficial del PYP on vam obtenir 5 esments especials, 3 de les quals destacaven l’excel·lent cohesió de tot l’equip de treball de l’escola. I, ara, de nou, Princess Margaret International School s’ha converteix en el primer col·legi de Barcelona a obtenir la certificació oficial del MYP.

Pertànyer a l’IB és un orgull i una responsabilitat. Aquest programa innovador demana l’esforç i la cohesió de tot el cos docent.
L’objectiu dels programes IB no només és estimular l’alumne perquè destaqui en els seus estudis, sinó també motivar-lo per a una recerca constant, oberta, ètica i entusiasta d’aprenentatge i nous coneixements. Cerquem el seu creixement acadèmic i personal. L’alumne és protagonista del seu aprenentatge.

L'IB forma alumnes que incorporen els següents atributs:

Indagadors

Desenvolupen la seva curiositat natural. Adquireixen les habilitats necessàries per a indagar i realitzar investigacions, i demostren autonomia en el seu aprenentatge. Gaudeixen aprenent i mantindran aquestes ànsies d'aprendre durant la resta de la seva vida

Informats i instruïts

Exploren conceptes, idees i qüestions d'importància local i mundial i, en fer-ho, adquireixen coneixements i aprofundeixen la seva comprensió d'una àmplia i equilibrada gamma de disciplines.

Pensadors

Apliquen, per pròpia iniciativa, les seves habilitats intel·lectuals de manera crítica i creativa per reconèixer i abordar problemes complexos, i per prendre decisions raonades i ètiques.

Bons comunicadors

Comprenen i expressen idees i informació amb confiança i creativitat en diverses llengües, llenguatges i formes de comunicació. Estan ben disposats a col·laborar amb altres i ho fan de forma eficaç.

Íntegres

Actuen amb integritat i honradesa, posseeixen un profund sentit de l'equitat, la justícia i el respecte per la dignitat de les persones, els grups i les comunitats. Assumeixen la responsabilitat dels seus propis actes i les conseqüències derivades d'ells.

De mentalitat oberta

Entenen i aprecien la seva pròpia cultura i història personal, i estan oberts a les perspectives, valors i tradicions d'altres persones i comunitats. Estan habituats a buscar i considerar diferents punts de vista i disposats a aprendre de l'experiència.

Solidaris

Mostren empatia, sensibilitat i respecte per les necessitats i sentiments dels altres. Es comprometen personalment a ajudar als altres i actuen amb el propòsit d'influir positivament en la vida de les persones i el medi ambient.

Audaços

Aborden situacions desconegudes i incertes amb seny i determinació i el seu esperit independent els permet explorar nous rols, idees i estratègies. Defensen allò en el que creuen amb eloqüència i valor.

Equilibrats

Entenen la importància de l'equilibri físic, mental i emocional per aconseguir el benestar personal propi i el dels altres.

Reflexius

Avaluen detingudament el seu propi aprenentatge i experiències. Són capaços de reconèixer i comprendre les seves qualitats i limitacions per, d'aquesta manera, contribuir al seu aprenentatge i desenvolupament personal.