MISSIÓ

Formar integralment a l'alumne, motivant-lo a descobrir i aconseguir el seu ple potencial, formant la seva pròpia identitat, amb respecte a si mateix i al seu entorn per contribuir a la millora de la societat.

VISIÓ

Ser, a Barcelona, l’escola capdavantera en educació personalitzada, innovadora i internacional, que prepara als seus alumnes per superar els desafiaments d'un món global.

VALORS

Per què som com som?

Els valors són els que ens fan ser com som, el que és autèntic i genuí de nosaltres mateixos. El que ens diferencia d’altres i el que fa que actuem com ho fem. Aquests són els valors que defineixen Princess Margaret International School.

SOLIDARITAT

Entenem la solidaritat a partir del sentiment de pertinença a un grup basat en uns interessos plurals. L’escola és un entorn òptim per actuar amb solidaritat amb els nostres companys,professors i famílies que en formen part... I per integrar-la en nosaltres i posar-la en pràctica en el nostre entorn, fent aluna cosa millor cada dia.

TOLERÀNCIA

La nostra cultura, costums i hàbits ens fan veure el món d’una manera concreta. Però hi ha moltes maneres de veure i viure el món. En una societat multicultural com l’actual, tolerar els punts de vista diferents i fins i tot oposats als nostres, és un símptoma de creixement personal i plenitud interior.

RESPECTE

La diversitat del nostre entorn requereix integrar-s’hi amb respecte pel que és diferent. Amb empatia i posant en relleu ideals de cooperació. Es tracta a més a més de tolerar a qui no és com nosaltres; també de respectar-lo comprenent de manera integradora la riquesa de la diversitat cultural.

RESPONSABILITAT

Tot els nostres actes tenen conseqüències. Tot el que fem, afecta a persones o coses. Pensem que és bàsic educar en la responsabilitat, en assumir el compromís amb les nostres obligacions amb constància i disciplina, acceptant les conseqüències dels notres actes. Un món més responsable és un món més empàtic.

HONESTEDAT

L’escola ha de ser un escenari en el qual es potenciï l’actuació d‘acord els nostres principis, però respectant les normes de convivència bàsiques. Actuar amb fermesa de caràcter per buscar el benefici no només individual sinó de tots, és fer-ho amb honestedat. Hem d’educar per actuar amb honestedat en el marc de l’escola primer, i més endavant en qualsevol comunitat de la qual formem part.

CREATIVITAT

El món està canviant. Enfrontar-se al món avui és saber adaptar-se al canvi, ser capaç de resoldre noves situacions que es plantegen cada dia. Això no es memoritza, s’aprèn. Ser creatius és poder afrontar els nous reptes, per això treballem per potenciar la fluïdesa del pensament creatiu, la flexibilitat d’adaptació, la originalitat d’idees, la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat de reorganització i redefinició, l’amplitud ideològica i la capacitat estimativa.