INSTAL·LACIONS

On tot comença

L’entorn ens condiciona. És un fet que un entorn agradable i pensat, ens fa rendir de manera més eficient. En el Princess Margaret International School comptem amb unes instal·lacions que ens ajuden a desenvolupar les nostres activitats de manera coherent amb principis de convivència, llibertat i respecte. Però també ens ajuden en la tasca d’aprenentatge.
A les nostres instal·lacions comptem amb les següents zones entre d’altres: