INSTAL·LACIONS

On tot
comença

L’entorn ens condiciona. És un fet que un entorn agradable i pensat, ens fa rendir de manera més eficient. En el Princess Margaret School comptem amb unes instal·lacions que ens ajuden a desenvolupar les nostres activitats de manera coherent amb principis de convivència, llibertat i respecte. Però també ens ajuden en la tasca d’aprenentatge.

A les nostres instal·lacions comptem amb les següents zones entre d’altres:

 • AULA D'INFORMÀTICA
 • BIBLIOTECA
 • LABORATORI DE CIÈNCIES
 • AULA DE PLÀSTICA
 • AULA DE MÚSICA
 • AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES
 • MENJADOR
 • 2 PISTES POLIESPORTIVES
 • GIMNÀS
 • DIFERENTS ZONES DE JARDÍ
 • PISCINA