METODOLOGIA IB UNA DESCOBERTA CONTÍNUA

Aprendre respostes
o fer-se preguntes?

Des de 2016, Princess Margaret School forma part del conjunt d’escoles reconegudes per l’IB per l’aplicació del seu programa, un mètode innovador que requereix una preparació específica del cos docent, però amb resultats clars i palpables. Hem estat la primera i única escola a Barcelona que ha implementat el PYP (Primary Years Programme), el programa de l’escola primària, en el curs 2016-2017 i el curs vinent implementarem el de secundària.

Pertànyer a l’IB és un orgull i una responsabilitat. Aquest programa innovador demana l’esforç i la cohesió de tot el cos docent.
L’objectiu dels programes IB no només és estimular l’alumne perquè destaqui en els seus estudis, sinó també motivar-lo per a una recerca constant, oberta, ètica i entusiasta d’aprenentatge i nous coneixements. Cerquem el seu creixement acadèmic i personal. L’alumne és protagonista del seu aprenentatge.

L'IB forma alumnes que incorporen els següents atributs:

 • Indagadors

  Desenvolupen la seva curiositat natural. Adquireixen les habilitats necessàries per a indagar i realitzar investigacions, i demostren autonomia en el seu aprenentatge. Gaudeixen aprenent i mantindran aquestes ànsies d'aprendre durant la resta de la seva vida.

 • Informats i instruïts

  Exploren conceptes, idees i qüestions d'importància local i mundial i, en fer-ho, adquireixen coneixements i aprofundeixen la seva comprensió d'una àmplia i equilibrada gamma de disciplines.

 • Pensadors

  Apliquen, per pròpia iniciativa, les seves habilitats intel·lectuals de manera crítica i creativa per reconèixer i abordar problemes complexos, i per prendre decisions raonades i ètiques.

 • Bons comunicadors

  Comprenen i expressen idees i informació amb confiança i creativitat en diverses llengües, llenguatges i formes de comunicació. Estan ben disposats a col·laborar amb altres i ho fan de forma eficaç.

 • Íntegres

  Actuen amb integritat i honradesa, posseeixen un profund sentit de l'equitat, la justícia i el respecte per la dignitat de les persones, els grups i les comunitats. Assumeixen la responsabilitat dels seus propis actes i les conseqüències derivades d'ells.

 • De mentalitat oberta

  Entenen i aprecien la seva pròpia cultura i història personal, i estan oberts a les perspectives, valors i tradicions d'altres persones i comunitats. Estan habituats a buscar i considerar diferents punts de vista i disposats a aprendre de l'experiència.

 • Solidaris

  Mostren empatia, sensibilitat i respecte per les necessitats i sentiments dels altres. Es comprometen personalment a ajudar als altres i actuen amb el propòsit d'influir positivament en la vida de les persones i el medi ambient.

 • Audaços

  Aborden situacions desconegudes i incertes amb seny i determinació i el seu esperit independent els permet explorar nous rols, idees i estratègies. Defensen allò en el que creuen amb eloqüència i valor.

 • Equilibrats

  Entenen la importància de l'equilibri físic, mental i emocional per aconseguir el benestar personal propi i el dels altres.

 • Reflexius

  Avaluen detingudament el seu propi aprenentatge i experiències. Són capaços de reconèixer i comprendre les seves qualitats i limitacions per, d'aquesta manera, contribuir al seu aprenentatge i desenvolupament personal.