METODOLOGIA IB UNA DESCOBERTA CONTÍNUA

Aprendre respostes
o fer-se preguntes?


Princess Margaret School és escola IB. Formem part del conjunt d'escoles reconegudes mundialment per l’ International Baccalaureate aplicant el PYP (Primary Years Programme) i des del curs 2017-2018 el MYP (Middle Years Programme). L’ IB és un mètode innovador i internacional que requereix una contínua formació del cos docent, obtenint resultats a èxit clars i palpables. Hem sigut el primer i fins avui únic col·legi a Barcelona a obtenir la certificació oficial del PYP on vam obtenir 5 esments especials, 3 de les quals destacaven l'excel·lent cohesió de tot l'equip de treball de l'escola.

Pertànyer a l’IB és un orgull i una responsabilitat. Aquest programa innovador demana l’esforç i la cohesió de tot el cos docent.
L’objectiu dels programes IB no només és estimular l’alumne perquè destaqui en els seus estudis, sinó també motivar-lo per a una recerca constant, oberta, ètica i entusiasta d’aprenentatge i nous coneixements. Cerquem el seu creixement acadèmic i personal. L’alumne és protagonista del seu aprenentatge.

L'IB forma alumnes que incorporen els següents atributs:

 • Indagadors

  Desenvolupen la seva curiositat natural. Adquireixen les habilitats necessàries per a indagar i realitzar investigacions, i demostren autonomia en el seu aprenentatge. Gaudeixen aprenent i mantindran aquestes ànsies d'aprendre durant la resta de la seva vida.

 • Informats i instruïts

  Exploren conceptes, idees i qüestions d'importància local i mundial i, en fer-ho, adquireixen coneixements i aprofundeixen la seva comprensió d'una àmplia i equilibrada gamma de disciplines.

 • Pensadors

  Apliquen, per pròpia iniciativa, les seves habilitats intel·lectuals de manera crítica i creativa per reconèixer i abordar problemes complexos, i per prendre decisions raonades i ètiques.

 • Bons comunicadors

  Comprenen i expressen idees i informació amb confiança i creativitat en diverses llengües, llenguatges i formes de comunicació. Estan ben disposats a col·laborar amb altres i ho fan de forma eficaç.

 • Íntegres

  Actuen amb integritat i honradesa, posseeixen un profund sentit de l'equitat, la justícia i el respecte per la dignitat de les persones, els grups i les comunitats. Assumeixen la responsabilitat dels seus propis actes i les conseqüències derivades d'ells.

 • De mentalitat oberta

  Entenen i aprecien la seva pròpia cultura i història personal, i estan oberts a les perspectives, valors i tradicions d'altres persones i comunitats. Estan habituats a buscar i considerar diferents punts de vista i disposats a aprendre de l'experiència.

 • Solidaris

  Mostren empatia, sensibilitat i respecte per les necessitats i sentiments dels altres. Es comprometen personalment a ajudar als altres i actuen amb el propòsit d'influir positivament en la vida de les persones i el medi ambient.

 • Audaços

  Aborden situacions desconegudes i incertes amb seny i determinació i el seu esperit independent els permet explorar nous rols, idees i estratègies. Defensen allò en el que creuen amb eloqüència i valor.

 • Equilibrats

  Entenen la importància de l'equilibri físic, mental i emocional per aconseguir el benestar personal propi i el dels altres.

 • Reflexius

  Avaluen detingudament el seu propi aprenentatge i experiències. Són capaços de reconèixer i comprendre les seves qualitats i limitacions per, d'aquesta manera, contribuir al seu aprenentatge i desenvolupament personal.