AVÍS LEGAL

En compliment de larticle 10 de la Llei 34 2002, d 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s exposen les dades identificatives de l empresa.

Denominació Social: PAENZA S.L . Nif Cif B58241555
Domicili Social: Passeig de la Font d en Fargas 15-17 Telèfon 93 420 81 66

En compliment del que es disposa en l article 5 de la llei orgànica 15 1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ,d ara endavant, LOPD, PAENZA SL li informa que les Dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el els Formulari s que apareixen en la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable dels quals és PAENZA SL que seran tractats amb l exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l enviament d informació comercial la qual anirà identificada com a tal. El fet d emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seus, exactes i certs. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-los, cancel lar-los i oposar se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint se per escrit al nostre domicili social.