Aprenentatge per racons

Reestructuració de les aules per a donar a pas a una nova metodología

Els alumnes del PYP a Infantil al Princess Margaret International School son el motor del seu aprenentatge

Comencem el curs 2021 amb les aules d’educació infantil reconfigurades i alineades amb el programa del International Baccalaureate (IB), amb una nova proposta de treball per racons dins l’aula per donar resposta a les necessitats d’exploració i aprenentatge del alumnat més petit del Princess Margaret International School.

Les aules s’han transformat en entorns estimulants dividits en racons que estimulen l’aprenentatge independent i la llibertat de moviment d’acord amb els interessos dels infants. La presència de taules és més dinàmica, permetent als professors muntar i desmuntar taules en funció de les propostes d’activitats que es facin a cada racó.

L’aula es divideix en diferents racons que responen a diferentes àrees de coneixement. Els alumnes, com a bons indagadors del PYP, coneixen cada espai i en tot moment reconeixen el propòsit de cada racó, i les tasques o jocs a realitzar a cada racó. Els joves estudiants tenen l’oportunitat d’experimentar a cada àrea diferents activitats que faciliten la realització i ampliació dels coneixements i continguts que s’estan treballant en la unitat d’investigació de cada trimestre.

En totes les classes hi ha tres racons bàsics d’investigació per a l’aprenentatge autònom de tots els nens: l’àrea de numeració, lògica i raonament, equivalent a un racó matemàtic, que conté materials manipulables; un espai centrat en la lectura i l’escriptura, equivalent a un racó lingüístic; un entorn de manipulació i creació, equivalent a un racó d’art i manualitats, amb varietat de material per a l’estimulació de la creativitat; i finalment un racó de joc simbòlic en el qual es proposen activitats relacionades amb la unitat d’indagació.

Tots els entorns variaran i es transformaran al llarg del curs i en funció dels objectius de cada sessió. Els alumnes seran agents actius en aquests canvis i el/la docent recollirà les seves inquietuds durant la seva participació en les diferents activitats per fer modificacions en els diferents racons. A través d’aquesta observació, els professors adaptaran els espais als interessos i curiositats que sorgeixen en els debats en grup i en les converses del dia a dia.

Princess Margaret International School ofereix experiències a l’aula que animen a l’alumnat a adquirir diàriament els atributs del perfil de l’IB: ser indagadors, reflexius, comunicatius, equilibrats i sobretot de ment oberta. Quan els alumnes entren a l’aula, s’enfronten al repte d’entendre, indagar i construir coneixement a partir de les propostes presentades en els diferents àmbits que complementen les explicacions i debats a l’aula.

L’objectiu d’aquesta metodologia dinàmica és formar als nens i nenes per a que desenvolupin habilitats d’autogestió i responsabilitat de l’espai, que aprenguin a investigar i pensar de forma crítica, i a ser socialment capaços de comunicar i compartir un espai en comú on conviure. Davant de cada proposta, els estudiants obren la seva ment i aprenen a apreciar diferents maneres d’afrontar els reptes, aprenen a reflexionar junts, construint coneixement de manera col·laborativa. D’aquesta manera, els alumnes adquireixen la comprensió necessària dels continguts i assoleixen els objectius acadèmics de manera conscient i aplicada, assumint compromisos de grup i duent a terme les seves pròpies accions en el seu propi context dins de la comunitat de classe i escola.

Carma Ayuso Clemente
Community & Admissions Team